Dao cắt - hàn mạch Caiman

  • Hệ thống cắt đốt và hàn mạch lưỡng cực được sử dụng để kẹp giữ, cắt rạch, đóng kín tổ chức
    trong cả mổ mở và nội soi.
  • Hệ thống dùng cho mạch máu có đường kính lớn hơn hoặc bằng 7mm.

Đặc điểm sản phẩm

  • Cắt và hàn mạch máu chỉ với 1 lần kích hoạt
  • Cắt hàn mô với nhiệt lượng đồng đều Kẹp phần đầu trước giúp giữ mô hoặc mạch chắc chắn, cải thiện tiết diện hàn mạch
  • Ngàm làm việc rộng cho hiệu quả cao
  • Ngàm xoay 80 độ giúp điều hướng dễ dàng
Scroll to Top