Bộ dụng cụ lấy- ghép tạng

Những thành tựu trong lĩnh vực ghép tạng vài năm gần đây, ngoài sự đóng góp của các bác sĩ chuyên môn, kỹ thuật tiên tiến thì còn nhờ sự đầu tư và nâng cấp về trang thiết bị hiện đại trong việc điều trị.

Đặc điểm sản phẩm

BỘ DỤNG CỤ GHÉP TẠNG BAO GỒM:

  • Bộ dụng cụ lấy và ghép gan
  • Bộ dụng cụ lấy và ghép thận
  • Bộ dụng cụ lấy và ghép tim
  • Bộ dụng cụ lấy và ghép phổi
  • Các bộ dụng cụ khác

Scroll to Top