Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương với năng lực phục vụ các tình trạng chấn thương

Đặc điểm sản phẩm

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương:

  • Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên
  • Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới
  • Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu bàn tay (xương nhỏ)
  • Bộ dụng cụ phẫu thuật bắt đinh nẹp vít