Các bộ dụng cụ khác (mắt, thẩm mỹ, tĩnh mạch, khí quản, vết thương)

Các bộ dụng cụ được sử dụng trong các ca phẫu thuật liên quan đến mắt, phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình, phẫu thuật khí quản và cắt lọc vết thương.

Đặc điểm sản phẩm

 Các bộ dụng cụ khác bao gồm:

  • Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt
  • Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ
  • Bộ bộc lộ tĩnh mạch
  • Bộ mở khí quản
  • Bộ cắt lọc vết thương
Scroll to Top